AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞ

Aöl online sınav giriş yap. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu Online Sınav Girişi Kısa yolu ile hızlı giriş yapın!.

Veya Online Sınav Girişi: http://aok.meb.gov.tr/cevrimici-testler/index.php

DİKKAT: Sınava Başlamadan Aşağıdaki Yönergeyi Mutlaka OKUYUNUZ.

ONLİNE AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

26 ARALIK 2020 09.30-13.30

26 ARALIK 2020 14.00-18.00

27 ARALIK 2020 09.30-13.30

**ÖĞRENCİLERE HER OTURUM İÇİN 4 SAAT SÜRE VERİLECEKTİR.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

3.2. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

3.3. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

3.4. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI

2019-2020/II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları Uygulama Takvimi

1- Tanımlar ve Kısaltmalar

2- Başvurular ve Sınav Ücreti

2.1. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

2.2. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.

2.3. Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.

2.4. Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.

3- Sınav Uygulaması

3.1. Sınavlar, sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır.

3.2. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

3.3. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

3.4. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

3.5. Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.

3.6. Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler
uygulanacaktır.

3.7. Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre uygulanacaktır.

3.8. Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

3.9. Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.

3.10. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.

3.11. Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.

3.12. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.

3.13. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve o derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.

3.14. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.

3.15. Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.

4- Adayların Dikkatine! Sınav Kuralları

Aşağıda belirtilen sınav kurallarını ihlal eden adaylar hakkında 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

 1. T.C. Kimlik Numara ve şifreniz ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak sınava katılınız,
 2. Online sınav sistemine girişte yer alacak gizlilik taahhütnamesini onaylayınız,
 3. Her bir oturumda kendinize atanan derslerden oluşan testleri, her ders için ayrı olarak uygulanacak 25 dk. süre içerisinde tamamlayınız.
 4. Sınavdaki her bir oturumu ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlamanız gerektiğinden bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli önlemleri alınız.
 5. Sınava başlamadan önce sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışındaki tüm uygulamaları kapatınız.
 6. Sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapmayınız.
 7. Sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayınız.
 8. Sınav sistemine erişilen bilgisayar monitörünün tam karşısına oturunuz, sınav süresince mümkün mertebe sınavın takip edildiği monitörün dışına bakmayınız.
 9. Sınav sırasında herhangi bir şekilde ekran başından ayrılmayınız.
 10. Sınav sistemi ekranında herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayınız.
 11. Sınav sistemi ekranı dışına çıkmanız durumunda sınavınız sonlandırılarak geçersiz sayılacağından, sınav ekranı dışına çıkmayınız.
 12. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında her türlü paylaşımı yasak olduğundan sınav soru ve cevaplarına ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayınız.
 13. Kullanacağınız masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantınız ve bunların ayarlarına ilişkin sorumluluk size ait olduğundan herhangi bir sorun yaşamamanız için sınav öncesinde gerekli önlemleri alınız.

5- Sınav İtirazları

5.1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
5.2. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5.3. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate
alınmayacaktır.
5.4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

6- Değerlendirme

6.1. Sınavlarda, adayın sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
6.2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
6.3. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
6.4. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

7- Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Adaylar sınav sonuçlarını sınav takviminde belirtilen tarihten itibaren AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.

8- Sınavın Geçersiz Sayılması

Adayların sınavı aşağıdaki hâllerde geçersiz sayılacaktır.

 • Adayın, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,
 • Adayın yerine başkasının sınava girmesi ya da adayın başkası adına soruları cevaplaması,
 • Adayın sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması,
 • Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
 • Adayın, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olması,

9- İletişim

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İletişim: 0 (312) 413 32 47/413 32 48

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler: 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler: 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi: 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler: 0 312 413 22 44
0 312 413 22 18
0 312 413 22 20

Yukarıda yer alan kaynak ve kaynakça birebir pdf dosyasından siteye aktarılmıştır.

Orjinal PDF dosyası için Tıklayınız.

aöl online sınav giriş belgesi,
aöl online sınav giriş ekranı,
aöl online sınav,
aöl online çıkmış sorular,
aöl online ders anlatımı,
açık öğretim lisesi online sınav,
aöl online sınav çöz,
aöf online sınav,
aöf online sinav,
aöf online sınav nasıl yapılıyor,
aöf online eğitim,
aöl online test,
aöl online deneme sınavları,
aöl online sınav girişi,
aöl online giriş,
aöl online kayıt,
aöl online testler,
meb aöl online test,
aöl online sınav ne zaman,
aöl online sınav olacak mı 2020,
aöl online sınav olacak mı,
aöl açıköğretim giriş,
aöl online sınav soruları,
açık öğretim lisesi online sınav soruları,
aöl online sınav tarihleri,
aöl test online,
aöl online sınav yapılacak mı,
aöl online sınav 2020.